Höst i trädgården / The autum garden 

Ljuset, skuggorna, färgerna…. visst är det något speciellt med hösten!

The light, the shadows, the colors… there’s something special about autumn!

*

Alla bilderna är mina!

Instagram @ilsemarie1

*


Solen & Månen / The Sun & The Moon

Soluppgång vid sjön / Sunrise by the lake

Magiskt Månsken / Magical Moonlight 

Kom
Stå här bredvid mig
Mitt i det djupa blå
Andas stillheten

Ett ögonblick finns vi här
Under himlavalvet
Dansande på vattnets glimrande yta
Förtrollade av månens magiska sken

Ett ögonblick glittrar hoppets diamanter
Starkare och djupare än tvivlet
Ljuset nuddar våra hjärtan
Viskar våra själars längtan
Andas våra drömmar

Så vandrar vi åter hem
Genom den tusenåriga skogen
Nu,
För alltid tillsammans
Under månen och stjärnorna

/Ilse-Marie/

English translation…..

Come
Stand here beside me
In the middle of the deep blue
Breath the stillness

For a moment we are here
Under the celestial sphere
Dancing on the waters glittering surface
Bewitched by the magical glow of the moon

For a moment the diamonds of hope glimmers
Stronger and deeper than doubt
The light touches our hearts
Whispers our souls desire
Breathes our dreams

Silently we turn back home
Through the millennial forest
Now,
Forever together
Under the moon and the stars

*

Samtliga bilder är mina!

Instagram @ilsemarie1

*


SPINDELVÄV OCH MORGONDIMMA / SPINDERWEBS AND MORNING MIST

JAG GER DIG ALLT

Dimman ligger ännu tät över fälten
där tusen diamanter vilar,
ett vitt täcke av rofyllda drömmar
mjukt vävda tillsammans.

Jag vaknar tidigt, för att vara där
innan solen går upp,
när himlen ännu är målad i rosa och guld,
för att visa oss skönheten
vilande i naturens tysta viskningar.

Jag vill låta mina sinnen flyga
högt över och iväg
från alla måsten och krav,
och andas i det glimrande ljuset
för att återigen förundras.
Och innan den magiska stunden
svävar bort, så lätt, lätt,
ger jag Dig allt – på detta sätt.

/Ilse-Marie/

In English….

I GIVE IT ALL TO YOU

The mist still lies dense upon the fields
where thousands of diamonds are resting,
a white blanket of peaceful dreams,
softly woven together.

I wake early, to be there,
just before the sun rise,
as the sky still is painted golden and rose,
to reveal the beauty
dormant in the silent whisper of nature.

I want to let my senses
fly high above, away,
from all demands and must be’s,
to repose in the glimmering light,
to be amazed once again.
And before the magic rolls away,
I give it all to You – this way.

*

Samtliga bilder och texter är mina!

Instagram @ilsemarie1

*


Skuggor och ljus / Shadows and light

SKUGGOR OCH LJUS

Kvällsolens sista strålar
lyser över vår längtans trädgård,
omfamnar den mjukt,
vindlande, glimrande mellan
rosornas doft och vallmons flyktiga blomblad.

 

Så nära är skuggorna nu,
så långt borta.
Våra sinnen
så förblindade av skönheten,
våra fantasier
så fyllda av drömmar.

 

Tyst lovar vi varandra
att bevara detta ögonblick,
denna gåva från evigheten,
bara för att aldrig glömma
hur ljuset i våra hjärtan en gång kändes
när världen ännu väntade.

 

/Ilse-Marie/

In English….

SHADOWS AND LIGHT

The evening sun shines
above our garden of desire,
touching it softly,
swirling, glimmering
between the fragrance of the roses
and the poppies volatile petals.

 

How close are the shadows now,
how far away.
Our minds
so blinded by the beauty,
our imaginations
so saturated by dreams.

 

We quietly promise each other
to keep this moment,
this gift from eternity,
just to never forget
how the light in our hearts once felt
when the world was still waiting.

 

/Ilse-Marie/

*

Mer bilder och poesi på Instagram @ilsemarie1

*


Summertime….

Summertime, and the living is easy….


*

Mer bilder på Instagram @ilsemarie1

*


Vinden viskar / Whispering wind

image

VINDEN VISKAR

En svalkande bris över fälten
Vinden leker i mitt hår
En smekning av minnen som viskar
Som viskat i tusentals år

Här fanns doften av havet
Av vågornas vilda brus
Här fanns ängens längtan
Regndroppar, värme och ljus

Nu är linjerna raka
Där livet en gång växte fritt
Asfalten täcker marken
Det gröna är svart och vitt

Var finner vi vår näring
Hur orkar fröna gro
I den torra sanden
Utan att tappa sin tro

Jag vänder mig mot solen
Asfalten het där jag står
Kommer vinden att minnas
Ännu om tusentals år?

/Ilse-Marie/

image

Translation….

THE WIND WHISPERS

A cooling breeze across the fields
A wind playing in my hair
A caress of memories whispers
As whispered for thousands of years

Here was the taste of the sea
Of the waves wild swell
Here was the meadow’s desire
Nature’s beautiful well

Now the lines are straight
Where life once grew free
Asphalt covers the ground
Black and white is what we see

Where can we find nourishment
How can dry seeds sprout
In this arid sand
With only shades of doubt

I turn toward the sun
Hot on the asphalt I stand
Will the wind once remember
Thousands of years cross this land?

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

*
Mer bilder och poesi på Instagram @ilsemarie1

*


NOT EVERYTHING IS BLACK OR WHITE

image

 

EN ANNAN SANNING

I nattens tystnad
Faller jag i världens mörker
De oskyldigas smärta plågar mig
Hatets kulor genomborrar mitt hjärta
Grymhetens ord skär genom den mest sårbara delen av min själ

Men i ljuset av dina ögon
Finner jag en annan sanning
Världens ondska kommer alltid att överträffas av kärleken och ömheten i våra människohjärtan

Kampen står inte mellan de goda och de onda människorna
Eftersom De inte finns
Den står mellan det goda och det onda,
Mellan rädslan och tilliten,
Mellan hatet och den barmhärtiga förlåtelsen,
Inom oss alla

Vissheten som ännu glimrar i den mörkaste natten
Det finns ett annan väg, en annan sanning

/Ilse-Marie/

image

Translation…..

In the silence of the night
I fall into the darkness of the world
The pain of the innocents haunts me
The bullets of hate pierce my heart
The words of cruelty cuts through the most fragile part of my soul

But in the light of your eyes
I find another truth
The evil of the world will always be surpassed
By the love and tenderness of the human heart

The struggle is not between good and evil human beings
Because They do not exist
The struggle is between the good and the evil,
The fear and the trust,
The hate and the merciful forgiveness,
Inside us all

The certainty that still glimmers through the darkest night
There is another way, another truth

image

image

image

image

image

image

image

image

 

image

*

Mer bilder och poesi på Instagram @ilsemarie1

*


%d bloggare gillar detta: