Skuggor och ljus / Shadows and light

SKUGGOR OCH LJUS

Kvällsolens sista strålar
lyser över vår längtans trädgård,
omfamnar den mjukt,
vindlande, glimrande mellan
rosornas doft och vallmons flyktiga blomblad.

 

Så nära är skuggorna nu,
så långt borta.
Våra sinnen
så förblindade av skönheten,
våra fantasier
så fyllda av drömmar.

 

Tyst lovar vi varandra
att bevara detta ögonblick,
denna gåva från evigheten,
bara för att aldrig glömma
hur ljuset i våra hjärtan en gång kändes
när världen ännu väntade.

 

/Ilse-Marie/

In English….

SHADOWS AND LIGHT

The evening sun shines
above our garden of desire,
touching it softly,
swirling, glimmering
between the fragrance of the roses
and the poppies volatile petals.

 

How close are the shadows now,
how far away.
Our minds
so blinded by the beauty,
our imaginations
so saturated by dreams.

 

We quietly promise each other
to keep this moment,
this gift from eternity,
just to never forget
how the light in our hearts once felt
when the world was still waiting.

 

/Ilse-Marie/

*

Mer bilder och poesi på Instagram @ilsemarie1

*


Summertime….

Summertime, and the living is easy….


*

Mer bilder på Instagram @ilsemarie1

*


Vinden viskar / Whispering wind

image

VINDEN VISKAR

En svalkande bris över fälten
Vinden leker i mitt hår
En smekning av minnen som viskar
Som viskat i tusentals år

Här fanns doften av havet
Av vågornas vilda brus
Här fanns ängens längtan
Regndroppar, värme och ljus

Nu är linjerna raka
Där livet en gång växte fritt
Asfalten täcker marken
Det gröna är svart och vitt

Var finner vi vår näring
Hur orkar fröna gro
I den torra sanden
Utan att tappa sin tro

Jag vänder mig mot solen
Asfalten het där jag står
Kommer vinden att minnas
Ännu om tusentals år?

/Ilse-Marie/

image

Translation….

THE WIND WHISPERS

A cooling breeze across the fields
A wind playing in my hair
A caress of memories whispers
As whispered for thousands of years

Here was the taste of the sea
Of the waves wild swell
Here was the meadow’s desire
Nature’s beautiful well

Now the lines are straight
Where life once grew free
Asphalt covers the ground
Black and white is what we see

Where can we find nourishment
How can dry seeds sprout
In this arid sand
With only shades of doubt

I turn toward the sun
Hot on the asphalt I stand
Will the wind once remember
Thousands of years cross this land?

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

*
Mer bilder och poesi på Instagram @ilsemarie1

*


NOT EVERYTHING IS BLACK OR WHITE

image

 

EN ANNAN SANNING

I nattens tystnad
Faller jag i världens mörker
De oskyldigas smärta plågar mig
Hatets kulor genomborrar mitt hjärta
Grymhetens ord skär genom den mest sårbara delen av min själ

Men i ljuset av dina ögon
Finner jag en annan sanning
Världens ondska kommer alltid att överträffas av kärleken och ömheten i våra människohjärtan

Kampen står inte mellan de goda och de onda människorna
Eftersom De inte finns
Den står mellan det goda och det onda,
Mellan rädslan och tilliten,
Mellan hatet och den barmhärtiga förlåtelsen,
Inom oss alla

Vissheten som ännu glimrar i den mörkaste natten
Det finns ett annan väg, en annan sanning

/Ilse-Marie/

image

Translation…..

In the silence of the night
I fall into the darkness of the world
The pain of the innocents haunts me
The bullets of hate pierce my heart
The words of cruelty cuts through the most fragile part of my soul

But in the light of your eyes
I find another truth
The evil of the world will always be surpassed
By the love and tenderness of the human heart

The struggle is not between good and evil human beings
Because They do not exist
The struggle is between the good and the evil,
The fear and the trust,
The hate and the merciful forgiveness,
Inside us all

The certainty that still glimmers through the darkest night
There is another way, another truth

image

image

image

image

image

image

image

image

 

image

*

Mer bilder och poesi på Instagram @ilsemarie1

*


Blåmesungar / Blue tits babies

image

Två blåmesungar kommer på besök….

image

Two blue tit babies visits….

image

image

image

image

*
Mer bilder på Instagram @ilsemarie1

*


En dag i Juni / One day in June

image

image

image

image

image

Again and again, however we know the landscape of love
and the little churchyard there, with its sorrowing names,
and the frighteningly silent abyss into which the others
fall: again and again the two of us walk out together
under the ancient trees, lie down again and again
among the flowers, face to face with the sky.

by Rainer Maria Rilke

image

image

image

image

image

image

*
Mer bilder och poesi på Instagram @ilsemarie1

*


Nu börjar livet om / Now life begins again

image

Nu börjar livet om,
den mörka skogen fylls av ljus,
fågelsången berusar
vår välsignade glömska.

Smärtan viker undan i gläntan
där ljuset leker
försiktigt med skuggorna.

Äppelblom seglar mjukt ned,
nuddar, så nära våra hjärtan.
Sädesärlan studsar genom luften
i ett ögonblick av jublande lycka.

Så vilar vi åter i skymningen,
ser solens sista strålar
sväva ut över sjön.

Hur kan vi någonsin förstå
livets oändliga skönhet?
Kanske är vi alltid menade att vara
bara ett vingslag
i från himmelen.

image

Translation….

Now life begins again,
the dark forest fills with light,
the birdsong intoxicates
our blessed oblivion.

Pain recedes in the glade
where light plays
gently with the shades.

Apple blossoms sail softly down,
touching, so close to our hearts.
A wagtail bounces through the air,
a moment of jubilant joy.

Once again we’re resting in the twilight,
watching the suns last rays
drifting out over the sea.

How can we ever comprehend
life’s infinite beauty?
Maybe we are always meant to be
just one wing beat
from heaven.

/ Ilse-Marie/

image

image

image

image

Det är nu, en tidig morgon,
i ljuset av sommaren som väntar,
i din blick
när du vaknar och längtar,
i dina varma andetag,
i sucken av lättnad över att vi finns,
just nu, så nära,
tätt intill varandra.

Vi håller sekunderna
så försiktigt vi kan,
nuddar mjukt vid insikten;

Det är i dessa ögonblick,
de som en gång blir våra minnen,
de vi längtade efter,
de vi aldrig kunde ana,
de som skulle bli våra liv,
våra stunder av lycka,
de som väntade just på oss
långt före vi visste
att allt inte bara var
tillfälligheter.

image

Translation….
It is now, one early morning,
in the light of summer waiting,
in your eyes as you wake,
in your desire,
in your warm breath,
in the sigh of relief that we are here, just now,
so close together.

We hold the seconds
as carefully as we can,
softly, touching the insight;

It is in these moments,
those who once will become our memories,
the ones we longed for,
those we never could have imagined,
those who would become our lifes,
our moments of joy,
those who were waiting just for us
long before we knew
that everything was not just
coincidences.

/ Ilse-Marie/

image

image

image

image

image

image

image

*
Mer bilder och poesi på Instagram @ilsemarie1
*


Följ

Få meddelanden om nya inlägg via e-post.

Gör sällskap med 28 andra följare

%d bloggare gillar detta: