Den första vårmorgonen / The first spring morning

image

Ljuset så milt, ännu vilande,
en rosa ton i den lätta dimman.
.
Translation…
The light so mild, still dormant,
a shade of rose in the soft mist.

image

image

Råbockens skrämmande vrål
skär igenom tystnaden,
precis när solen stiger över sjön,
precis när värmen når mig.
.
Translation…..
A roebuck’s terrifying roar
cuts through the silence of dawn,
just as the sun rises across the lake,
just as the warmth reaches me.

image

Vitsipporna vaknar och lyser
genom täcket av vissnade löv.
Stranden framför mig förvandlas,
en matta av röda rubiner och vita pärlor.
En brinnande, skimrande viskning
över stranden.
.
Translation….
The wood anemones wake and
shine above the blanket of withered leaves.
The ground before me turnes into
a carpet of red rubies and white beads.
A fiery, shimmering whisper
across the lake front.

image

image

Vårens första grönska lyser genomskinlig i motljuset.
Allt nu, så nära det overkliga.
Så snart försvinner känslan
av detta mirakel.
.
Translation…
Spring’s first green shines
translucent against the sunlight.
Everything now, almost unreal.
So soon
this feeling of miracle
disappears.

image

image

Koltrasten sjunger i gläntan,
en sång för träden och solen.
Kattugglan väntar på sin gren,
tätt intill stammen, iakttar,
ett ögonblick står tiden stilla,
så vänder hon sig plötsligt bort,
iväg, iväg
med tunga vingslag
in i skogen.
.
Translation…..
A blackbird sings in the grove,
the trees and the sun listen.
The tawny owl is waiting on its branch,
close to the trunk, observing,
suddenly she turns
away, away
with heavy wings
into the woods.

image

image

Den första vårmorgonen….

Ljuset så milt, ännu vilande,
en rosa ton i den lätta dimman.

Råbockens skrämmande vrål
skär igenom tystnaden,
precis när solen stiger över sjön,
precis när värmen når mig.

Vitsipporna vaknar och lyser
genom täcket av vissnade löv.
Stranden framför mig förvandlas,
en matta av röda rubiner och vita pärlor.
En brinnande, skimrande viskning
över stranden.

Vårens första grönska lyser genomskinlig i motljuset.
Allt nu, så nära det overkliga.
Så snart försvinner känslan
av detta mirakel.

Koltrasten sjunger i gläntan,
en sång för träden och solen.
Kattugglan väntar på sin gren,
tätt intill stammen, iakttar,
ett ögonblick står tiden stilla,
så vänder hon sig plötsligt bort,
iväg, iväg
med tunga vingslag
in i skogen.

/Ilse-Marie/
.
Translation…..
The first spring morning….

The light so mild, still dormant,
a shade of rose in the soft mist.

A roebuck’s terrifying roar
cuts through the silence of dawn,
just as the sun rises across the lake,
just as the warmth reaches me.

The wood anemones wake and
shine above the blanket of withered leaves.
The ground before me turnes into
a carpet of red rubies and white beads.
A fiery, shimmering whisper
across the lake front.

Spring’s first green shines
translucent against the sunlight.
Everything now, almost unreal.
So soon
this feeling of miracle
disappears.

A blackbird sings in the grove,
the trees and the sun listen.
The tawny owl is waiting on its branch,
close to the trunk, observing,
suddenly she turns
away, away
with heavy wings
into the woods.

image

*
Mer bilder och poesi på Instagram @ilsemarie1
*


Pink heaven

image

Kungsträdgården – April 2016

image

 

Ibland behöver livet
ingenting mer än vissheten
om kärlekens oändlighet.

Värmen som nuddar
vår törstande längtan.
Steget ut i det okända.
En strimma ljus
som strilar ned i skuggan
under ett blommande träd,
en tidig vårdag
när våra drömmar möts.

/Ilse-Marie/

Translation…..

Sometimes life needs nothing more than the certainty
of love’s infinity.

The warmth that touches
our thirsting desire.
The step into the unknown.
A glimmer of light
that sprinkles down
in the shade
under a blooming tree,
one early spring day
when our dreams meet.

image

image

image

image

image

image

image

image


Vårlycka / Spring joy

image

image

Ett möte, och en enkel sång om lyckan när ljuset återvänder…..

Tänk vad ett leende kan betyda
För den som inget har
En blick, ett glimmer, en sol
En lycka som stannar kvar

När himmlen är blå som havet
Och lyser av kärlek och ljus
När vinden viskar av drömmar
Och lyfter högt över tvivlets brus

Just i dag kom vårens blommor
De lyste i vitt, gult och blått
De visste att just denna lycka
Är det störta mirakel vi fått

/Ilse-Marie/

image

Translation….

An encounter, and a simple song of joy as light returns….

Imagine what’s in a smile
For someone who has none
A mercy that remains
In the glance, the sparkle, the sun

When the sky is as blue as the sea
And shines of passion and light
When the wind whispers of dreams
That soars high above the fright

Just today all spring flowers came
Shining in white, gold and blue
And they told us – this joy given
Is the miracle – great and true

/ Ilse-Marie/

image

image

image

image

image

image

image

image

*
Mer bilder och poesi på Instagram @ilsemarie1

*


Drömmar /Dreams

image

image

image

Morgondimman
Svävar ännu över ängen.
Naturen vilar
I gryningens stillhet.
Försiktigt återvänder ljuset.

I förundran förvandlas
Nattens frost till diamanter.
Mjuka penseldrag färgar himlen.
Ljus blå, mild värme.

Solen och vinden viskar
Drömmar om längtan och lust.
Så nära, så långt härifrån.
Mitt leende glittrar och
Speglas i din blick.

/Ilse-Marie/

image

Translation…..

The morning mist still soars
Across the meadow.
Nature rests
In the stillness of dawn
Light softly returns.

In wonder the night’s frost
Transformes into diamonds.
Soft strokes of heaven,
Light blue, gentle warmth.

The sun and wind whispers
Dreams of longing and desire.
So close, so far away.
My smile sparkles
In the mirror of
Your eyes.

image

image

image

image

image

image

10-10-01.jpeg*

Mer bilder på Instagram @ilsemarie1

*


En glänta i skogen/ A clearing in the woods

image

image

I en glänta i skogen,
när våren blommar
med sitt milda leende och
skimrande, dansande solljus,
nuddar insikten
med svävande lätthet
mittemellan livets mörker
och ljus –
Jag andas!
Jag blommar!

*
Translation…..

In a clearing in the woods,
as spring blooms
with it’s soft smile and
shimmering, dancing sunbeams,
the insight touches
with buoyant ease,
inbetween life’s darkness
and light –
I breathe!
I bloom!

/Ilse-Marie/

image

image

image

image

image

*
Mer bilder och poesi på Instagram @ilsemarie1

*


Från mörkret till ljuset / From darkness to light

image

Vi söker ljuset
när mörkret
förvandlar himmelen och jorden.

Ljuset som når hjärtat,

ljuset som möter oss i leendet
som glittrar genom själens tårar,

ljuset som vilar i vissheten om
att kärleken är större än hatet.
.
Translation….

We search for light
as darkness
transforms the sky and the earth.

The light that reaches the heart,

the light that greets us
in the smile sparkling
through the tears of our soul,

the light dormant in the certainty
love is mightier than hate.

/Ilse-Marie/

image

Ljuset som förvandlar himmelen och jorden

image

The light that transform the sky and the earth

image

image

image

image

image

image

image

image

*
Mer bilder och poesi på Instagram @ilsemarie1

*

Ilse-Marie


En bit av himlen/A piece of the sky

image

image

En bit av himlen
En solstråle
Frost som smälter
Diamanter, diamanter
En liten fågel som sjunger
Dina tårar
Smärtan i ditt leende
Nu
Bara nu

Translation……

A piece of the sky
A sunbeam
Frost melting
Diamonds, diamonds
A little bird singing
Your tears
The pain inside your smile
Now
Only now

/Ilse-Marie /

image

image

image

image

image

image

image

image

image

*
Mer bilder på Instagram @ilsemarie1
*


Följ

Få meddelanden om nya inlägg via e-post.

%d bloggare gillar detta: