Månadsarkiv: april 2016

Pink heaven

image

Kungsträdgården – April 2016

image

Ibland behöver livet
ingenting mer än vissheten
om kärlekens oändlighet.

Värmen som nuddar
vår törstande längtan.
Steget ut i det okända.
En strimma ljus
som strilar ned i skuggan
under ett blommande träd,
en tidig vårdag
när våra drömmar möts.

/Ilse-Marie/

Translation…..

Sometimes life needs
nothing more than the certainty
of love’s infinity.

The warmth that touches
our thirsting desire.
The step into the unknown.
A glimmer of light
that sprinkles down
in the shade
under a blooming tree,
one early spring day
when our dreams meet.

image

image

image

image

image

image

image

image


Vårlycka / Spring joy

image

image

Ett möte, och en enkel sång om lyckan när ljuset återvänder…..

Tänk vad ett leende kan betyda
För den som inget har
En blick, ett glimmer, en sol
En lycka som stannar kvar

När himmlen är blå som havet
Och lyser av kärlek och ljus
När vinden viskar av drömmar
Och lyfter högt över tvivlets brus

Just i dag kom vårens blommor
De lyste i vitt, gult och blått
De visste att just denna lycka
Är det störta mirakel vi fått

/Ilse-Marie/

image

Translation….

An encounter, and a simple song of joy as light returns….

Imagine what’s in a smile
For someone who has none
A mercy that remains
In the glance, the sparkle, the sun

When the sky is as blue as the sea
And shines of passion and light
When the wind whispers of dreams
That soars high above the fright

Just today all spring flowers came
Shining in white, gold and blue
And they told us – this joy given
Is the miracle – great and true

/ Ilse-Marie/

image

image

image

image

image

image

image

image

*
Mer bilder och poesi på Instagram @ilsemarie1

*


Drömmar /Dreams

image

image

image

Morgondimman
Svävar ännu över ängen.
Naturen vilar
I gryningens stillhet.
Försiktigt återvänder ljuset.

I förundran förvandlas
Nattens frost till diamanter.
Mjuka penseldrag färgar himlen.
Ljus blå, mild värme.

Solen och vinden viskar
Drömmar om längtan och lust.
Så nära, så långt härifrån.
Mitt leende glittrar och
Speglas i din blick.

/Ilse-Marie/

image

Translation…..

The morning mist still soars
Across the meadow.
Nature rests
In the stillness of dawn
Light softly returns.

In wonder the night’s frost
Transformes into diamonds.
Soft strokes of heaven,
Light blue, gentle warmth.

The sun and wind whispers
Dreams of longing and desire.
So close, so far away.
My smile sparkles
In the mirror of
Your eyes.

image

image

image

image

image

image

10-10-01.jpeg*

Mer bilder på Instagram @ilsemarie1

*


En glänta i skogen/ A clearing in the woods

image

image

I en glänta i skogen,
när våren blommar
med sitt milda leende och
skimrande, dansande solljus,
nuddar insikten
med svävande lätthet
mittemellan livets mörker
och ljus –
Jag andas!
Jag blommar!

*
Translation…..

In a clearing in the woods,
as spring blooms
with it’s soft smile and
shimmering, dancing sunbeams,
the insight touches
with buoyant ease,
inbetween life’s darkness
and light –
I breathe!
I bloom!

/Ilse-Marie/

image

image

image

image

image

*
Mer bilder och poesi på Instagram @ilsemarie1

*


%d bloggare gillar detta: